Nevíš si s něčím rady? Ozvi se naší Lence na tel: +420 773 788 710 nebo lenka@puravidashop.cz. Poradí, pomůže a ušetří ti čas. Telefonní linka je v provozu každý pracovní den mezi 9:00-18:00.
Zákaznická podpora:objednavky@puravidashop.cz

Pravidla soutěže

Soutěže jsou jako život. Je to velká zábava, ale má to pár pravidel. A naše barevný PuraVidí competitions, nejsou v ničem jiný. Proto si pozorně přečti celá pravidla a nechť je bohyně Výhragháta na tvojí straně!

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

(dále jen „Pravidla“)

ORGANIZÁTOR & POŘADATEL SOUTĚŽE:

Organizátorem soutěže je společnost PURA VIDA ateliér, s.r.o., se sídlem Voroněžská 2380/18, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 06649084, DIČ: CZ06649084, zapsaná v obchodním rejstříku spis. značka C 103398/KSBR Krajský soud v Brně

(dále jen „organizátor„).

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 1.7. Do 4.7. 2022 12:00hod na Facebooku https://www.facebook.com/Puravidashop.cz

(dále jen „doba konání soutěže“).

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE:

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

MECHANIKA SOUTĚŽE:

Do soutěže se zapojí ten, kdo odpoví do komentářů na Facebooku v době od 1.7. do 4.7.2022. A je zároveň fanouškem Pura Vida sociálních sítí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ:

Po skončení soutěže vybere organizátor 1 vítězný komentář s nejkreativnější odpovědí na soutěžní otázku, jehož autor/ka obdrží  poukaz na nákup na e-shopu v hodnotě 1000 Kč. .

OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Každý výherce bude o výhře neprodleně informován na sociální síti Facebook. Výhra bude po dohodě s výhercem doručena na jím určenou adresu, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zaslání osobní textové zprávy sociální síť Facebook. Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím dopravní služby dle volby organizátora, nebo e-mailem. V případě, že výherce je mladší 18 let platí, že výhru je možné poslat pouze zákonnému zástupci. Pokud zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek pravidel, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v pravidlech (tj. zejména doručovací adresa, telefonní kontak, e-mail, soutěžní fotografie/video). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

SOUHLAS S PRAVIDLY:

Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Meta, Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Meta Platforms Ireland Limited.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení