☎️ Lenka: +420 773 788 710 -> každý pracovní den mezi 9:00-18:00.

Podmínky ochrany osobních údajů

Protože si vážíme Vaší důvěry, klademe si za cíl v naší společnosti PURA VIDA ateliér, s.r.o. chránit Vaše data a soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme nejen dle souladu s povinnostmi vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí, ale také s řádnou péčí a morální odpovědností. Data, která vznikají používáním našeho internetového obchodu, používáme proto, abychom mohli zlepšovat naše služby a poskytovat kvalitní servis.

Správce osobních údajů:

PURA VIDA ateliér,  s.r.o.
Voroněžská 2380/18
Brno 616 00
IČ: 06649084
DIČ: CZ06649084
C 103398 vedená u Krajského soudu v Brně

Účely zpracování:

 • vyřízení objednávky
 • vyřízení reklamace
 • zodpovězení dotazů
 • cílená nabídka zboží a služeb
 • analytika
 • marketingové akce
 • hodnocení obchodu

Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají služby a nástroje společnosti Google, které zaznamenávají chování návštěvníků a pokud k tomu máme váš souhlas, propojujeme datasety těchto nástrojů pro přesnější analytiku a cílení reklamy. Kompletní informace naleznete na tomto odkazu.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PURA VIDA ateliér,  s.r.o., IČ06649084 se sídlem Voroněžská 2380/18, Brno 616 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:
 
Adresa: Voroněžská 2380/18, Brno, 616 00
Email: gdpr@puravidshop.cz
Telefon: +420 604 873 617
 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. V našem internetovém obchodě zpracováváme také následující údaje: jméno, příjmení, adresu, fakturační adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, historii nákupů, historii aktivit.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Správce zpracovává s vaším souhlasem cookies, e-mailovou adresu a telefonní číslo pro analytiku a zacílení reklamy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • možná registrace a realizace členství ve věrnostním programu (Pura Vida Amigas),
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • zjištění spokojenosti s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • analytika
 • trackování a cílení reklamy, a to i za pomocí nástrojů společnosti Google. 

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
  Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, Praha 6, 160 00, IČO 289 35 675
  poskytovatel logistiky: Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9,  IČO 28408306
  poskytovatel logistiky: Česká pošta s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599,  IČO: 47114983
  poskytovatel logistiky: GLS, Průmyslová 5619/1, Jihlava, 586 01, IČO: 260 87 961

  poskytovatel platební brány: Comgate a.s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, Břevnov, Praha 6, 160 00, IČO 289 35 675
  Brani s.r.o., Košinova 18, Brno-Královo Pole, 612 00,  IČO: 04580133
 • zajišťující marketingové služby, konkrétně: 

  poskytovatel placené reklamy: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F
  poskytovatel placené reklamy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, DIČ: IE 6388047V
  poskytovatel nástroje pro rozesílku e-mailů: ECOMAIL.CZ, s.r.o., 
  Na Zderaze 1275/15 , Praha 2, 120 00 , IČO: 02762943

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, cloudových služeb a komunikačních služeb. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT s povinností platby”. Kliknutím na tlačítko “OBJEDNAT s povinností platby” potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto Podmínky ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a uvedením nového data poslední změny v dolní části Podmínek osobních údajů, přičemž od Vás budeme potřebovat souhlas s těmito změnami.

4. Webová stránka Pura Vida může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto stránkách třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů, kterými by se vaše chování mělo řídit, a které Správce nemůže žádným způsobem ovlivňovat, ani za ně zodpovídat.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou účinné od 5.03.2024